วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

           ...จงจําไว้ว่า...
การที่ไม่ทำตามใจปรารถนา
             ...ของตน...
             ...บางครั้ง...
 ก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์

แนะนำ มมส.

รูปภาพ

รูปภาพ